Kontaktpersoner

Paw Blanner Kiel

Paw Blanner Kiel

Chief Operating Officer
Drift, produktion, logistik og indkøb

pbk@fibercon.dk
+45 9272 2555

Brian "BK" Kristensen

Brian "BK" Kristensen

Technical Manager
Konstruktion, udvikling og teknik

bk@fibercon.dk
+45 2752 8555

Jan Nyrup

Jan Nyrup

Konstruktør
Konstruktion og udvikling

jn@fibercon.dk
+45 9272 2550